Oppgjør etter krigsforbrytelsene

Det kan være riktig å opprette spesialdomstoler etter Syria-krigen.

Jo tidligere man kommer i gang med det forsonende arbeidet, jo større er muligheten for felles forståelse for hva som faktisk har skjedd. bildet er fra Raqqa, august 2017.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Norge bør ta initiativ til å opprette spesialdomstoler i Irak og nord-Syria, foreslår Sylo Taraku, rådgiver i tankesmia Agenda. Han sikter til behovet for et kommende oppgjør når krigshandlingene opphører.

Hans tanke bygger på en løsning med spesialdomstoler i de to landene, domstoler som med internasjonal ekspertise og observasjon kan gjennomføre nasjonale rettsoppgjør etter grusomhetene som er begått. I en artikkel i VG skriver Taraku helt riktig at "IS har mistet sine territorier, men de fleste forbryterne går fri."

Les også

SOHR: 38 sivile drept i flyangrep i Syria

Avhengig av et sterkt FN

Slik de internasjonale interessene i konflikten står nå, er det vanskelig å benytte seg av den eksisterende internasjonale straffedomstolen ICC i Haag. De ulike stormaktene vil neppe kunne enes om å bruke ICC.
Internasjonal lov og rett er komplisert. Regler for krig og konflikter finnes, og er møysommelig opparbeidet gjennom praksis og dyrekjøpt erfaring. FN spiller en viktig rolle i dette arbeidet, noe som betyr at gode løsninger bygget på regler som gjelder, er avhengig av et sterkt FN. Noe av grunnlaget for dette arbeidet stammer tilbake fra den såkalte Haag-konvensjonen fra 1907, fra Genève-konvensjonen om beskyttelse av krigsofre fra 1949, samt folkemordkonvensjonen av 1948, for å nevne noen.

Viktig forslag

Forslaget om spesialdomstoler i Irak og nord-Syria for å møte behovet for rettslig oppgjør etter de grusomme krigsforbrytelsene er viktig, selv om slike institusjoner ikke kan opprettes før konflikten er tilendebrakt.

Men vi må tro og håpe at krigshandlingene tar slutt. Da er det viktig at det nødvendige forsonende arbeidet, også er planlagt. Jo tidligere man kommer i gang med arbeidet, jo større er muligheten for felles forståelse for hva som faktisk har skjedd. Da øker også mulighetene for å finne løsninger som flere parter i konflikten kan enes om og bygge videre på.
Et norsk initiativ til slike spesialdomstoler kan være en måte å starte på. Viktigst er imidlertid at initiativene kan samle bred støtte. Foreløpig er konflikten så fastlåst, og uenigheten stormaktene imellom så stor at det også er en viss fare for at forsøket kan strande. Videre arbeid for å finne løsninger må innrettes slik at de ikke skaper grunnlag for å forsterke motsetningene, slik at faren for å forsterke konfliktene øker. Her gjelder det å gå varsomt fram.

Publisert: