• Det var Sylvi Listhaug sjølv som fekk innført standarden for sjukeheimar i Oslo. Det førte blant anna til at St. Hallvardshjemmet ikkje lenger fyller krava. Berit Roald, NTB Scanpix

Kynisk propaganda frå Listhaug

LEIAR: Det Sylvi Listhaug (Frp) driv med nå, er ikkje politikk. Det er rein propaganda.