• Lokalpolitikerne må ta ansvaret for jordvern. Også når det verken er praktisk eller billig. Jarle Aasland

Kom igjen, Sandnes

LEDER: Vern av matjord krever mot, langsiktighet og bred, politisk enighet.