Koronakommisjonens utfordringer

LEDER: Etter 1945 har ingen sak berørt samfunnslivet så bredt som koronakrisen. Det må regjeringens koronakommisjon ha klart for seg.

Stener Kvinnsland skal lede koronakommisjonen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 1006 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Det tok bare minutter før Sykepleierforbundet var ute med en pressemelding som var full av forargelse over at ingen sykepleiere var oppnevnt i kommisjonen. Det er en avsporing, så den bekymringen deler vi ikke.

Også legene er litt sinte, fordi de mener kommisjonsleder Stener Kvinnsland har for nære bånd til flere av de medisinske institusjonene. Under dette ligger også en frustrasjon over at han var styreleder da det ble vedtatt en gigantutbygging av sykehus i Oslo. Legene vil helst være på gamle Ullevål sykehus.

Les også

Braut fra Time inn i koronakommisjonen

De daglige pressekonferansene til regjeringen er et godt speil på hvordan krisen har berørt samfunnet. Så å si alle statsrådene har hatt relevante roller, enten de har ansvar for landbruk, forsvar, næring eller samferdsel. Finansministerens og helseministerens nærvær er mer selvfølgelig. Det samme gjelder selvsagt statsministeren og justis- og beredskapsministeren.

For dette er mer enn helse. Det er mer enn økonomi og stengte skoler og det er mer enn smittevernberedskap og armlengdes avstand. Krisen har vist oss at her trengs det fagfolk fra alle universitetenes fakulteter og alle samfunnsområder. Det er ikke flere sykepleiere eller medisinere som må inn i kommisjonen, men filosofer, historikere, musikere eller kanskje til og med en fotballtrener.

Neste gang noen roper høyt om at det satses for lite på realfag i Norge, bør de tenke på denne situasjonen. Ja, det er bra at vi har mange gode leger og statistikere, som både kan redde liv og beregne smitterisiko. Men det er jammen bra at noen også har et overordnet etisk, rettslig og filosofisk syn på samfunnet. Det er sammenhengene som er interessante, og det er hvor godt tingene henger sammen kommisjonen skal se på.

Derfor regner vi med at den snakker med alle de fagfolkene som ikke er representert, inkludert sykepleierne. Vi regner med at de fordyper seg i hvordan rettsstaten virker når domstolene mer eller mindre stenger og vi regner med at den går inn og vurderer om de involverte forvaltningsnivåene faktisk har klart å samarbeide til det bedre.

Les også

UiS-forskere: «Koronakommisjonen og samfunnssikkerheten etterpå»

Kommisjonen er godt politisk forankret. Det var helt nødvendig av regjeringen å søke tilslutning i Stortinget for sammensetning og mandat.

Kommisjonsarbeidet kan føre til endringer, politisk bråk og kan gi politiske konsekvenser. Men vi merker oss at regjeringen ikke bruker det forslitte ordet «gransking» om kommisjonens arbeid. Den skal derimot gi oss «en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering». Da er det mange stemmer som skal høres.

Publisert: