Dette er alvorlig, Erna

AFTENBLADET MENER: Erna Solbergs sushimiddag for 14 personer er en svært alvorlig sak. Spørsmålet er nå om Solberg kan fortsette å fronte arbeidet med å stoppe smitten.

9. mars varslet Erna Solberg at det kan komme enda strengere nasjonale tiltak mot koronaviruset. To uker tidligere hadde hun brutt sine egne regler under en privat middag på Geilo.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

En alvorlig tabbe. Andre ord er det umulig å bruke om det som skjedde da 14 personer satte seg til bords for å spise sushi i en leilighet på Geilo den 26. februar. En av disse personene var altså landets statsminister, den øverste ansvarlige for de strengeste og mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid.

Uansett hvor man måtte stå politisk er det ikke til å komme bort fra at Solbergs sushimiddag er et havari for Regjeringens utallige oppfordringer til «nasjonal dugnad» for å unngå kollaps i helsevesenet i de kommende månedene. Er det i det hele tatt tenkelig at Solberg ikke kan ha vært klar over at middagen var et brudd med reglene?

Folk flest vil selvsagt spørre seg hvorfor i all verden de skal forholde seg med millimeterpresisjon til de mange og forvirrende reglene, påbudene, forbudene og anbefalingene, når ikke engang landets politiske leder klarer å gjøre det.

De fleste vil naturligvis fortsette å følge reglene uansett, fordi reglene skal beskytte oss alle. Men det er ikke den gruppen som trenger gode forbilder.

Aftenbladet mener, også i lys av denne skandalen, at det skal være takhøyde for at politikere og andre kjente personer kan trå feil. For ofte opplever vi at politikere og andre må stå skolerett, og til og med kan miste posisjoner, på grunn av saker som i bunn og grunn er temmelig bagatellmessige. Jonas Gahr Støres brygge og daværende Sp-leder Åslaug Hagas stabbur er blant disse sakene.

Da Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran i forrige uke gikk på nachspiel i Bodø, var det også en grov feilvurdering, men Skjæran er tross alt ikke regjeringssjef.

Solberg har manet til nasjonalt samhold og dugnadsånd for å sikre at smitteutviklingen ikke kommer ut av kontroll. Politiet har gjentatte ganger aksjonert mot forsamlinger som bryter med reglene og skrevet ut bøter til dem som har brutt dem. Nå skal politiet altså etterforske om det har skjedd noe straffbart i statsministerens eget 60-årslag.

Statsministeren må nå vurdere om hun er den rette til å lede arbeidet mot koronapandemien videre. Med hvilken troverdighet skal hun kunne fronte eventuelle nye og enda strengere tiltak, slik regjeringen har varslet at kan bli innført på kort varsel?

Solberg har allerede lagt seg flat og beklaget, det skulle da også bare mangle. Men dersom etterforskningen skulle munne ut i at hun har gjort seg skyldig i et lovbrudd, vil det med rette bli stilt spørsmål ved om hun nå er egnet til å lede landet ut av krisen.

Folk flest vil selvsagt spørre seg hvorfor i all verden de skal forholde seg med millimeterpresisjon til de mange og forvirrende reglene, påbudene, forbudene og anbefalingene, når ikke engang landets politiske leder klarer å gjøre det

Redigert 22.03: Ved en feil ble ikke tittelen på nett endret i siste redigering av denne lederen. Det er derfor gjort nå, etter publisering.

Publisert: