• Guttenes problemer er symptomet på et altfor rigid skolesystem Peter Andrews / X00010

Barns modning betyr noe

LEDER: Norsk skole er altfor stivbeint. Gjør skolestarten mer fleksibel og læringen mer variert. Det er helt nødvendig.