La det ta tid

I Bjergsted barnehage prøvein ein ut ein ny og meir langvarig modell for å venna barn til livet i barnehagen. Frå venstre: Mor Linn Håvik med dottera Margrethe (13 mnd). Karla (11 mnd) lurer på kva ho har i handa. Bak sit June (17 mnd) med mor Inger Bjørgo Hustvedt (til høgre). Ved blå vegg sit barnehageassistent Sara Jakobsen. Foto: Jon Ingemundsen

Tre dagar tilvenning er ikkje nok til at små barn blir trygge i barnehagen.

Les hele saken med abonnement