Ja til prøveprosjekt for surrogati

Viktige etiske spørsmål rundt surrogati og eggdonasjon er på full fart inn i valgkampen. Bioteknologinemnda sier nei til å endre forbudet mot surrogati, og debatten går høyt i mange partier fram mot landsmøtene. Surrogati er en mulighet til å få barn som har eksistert lenge, men som er problematisert de siste årene.

I ordnede former er surrogati en mulighet både for enslige, homofile og heterofile, mener Aftenbladet.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

BAKGRUNNEN er blant annet "surrogatiturismen" til India. Den blir framstilt på en måte som at det stort sett er vellykkede homofile par som får en fattig kvinne til å bære fram et barn for dem. Noen sier at dette er de indiske kvinnenes eneste vei ut av fattigdommen.

Sistnevnte argument er ikke spesielt godt, og indiske myndigheter er også i ferd med å sette en stopper for dette.

DISKUSJONEN om surrogati må likevel nyanseres. Blant annet fordi surrogati har foregått i medisinsk trygge former i rundt 30 år, med helt andre problemstillinger. Når det brukes begreper som "menneskehandel", blir debatten unyansert.

I ordnede former er surrogati en mulighet både for enslige, homofile og heterofile.

Å få barn er ikke en menneskerett. Barn er heller ingen handelsvare. Å ha barn innebærer et stort ansvar og kan selvsagt ikke ses på som et trofé til et vellykket hjem.

SAMTIDIG MÅ VI ADVARE mot å la tendensiøse klisjeer få ta overhånd. Såkalt altruistisk surrogati kan ha mye for seg. Det innebærer at en nærstående, for eksempel en søster, bærer fram barn for par som ikke kan få barn. I USA er dette ikke uvanlig, og det er lovlig.

Teknologi kan ikke bestemme hvordan vi skal ha det her i landet. Noen ganger er det faktisk viktig å stå opp mot forskning på ville veier. Likevel har medisinske nyvinninger økt muligheten for barnløse de siste tiårene. Dette har i hovedsak vært et gode, selv om det altså ikke er en menneskerett å få barn.

Debatten så langt tyder på at dagens lov består. De fleste partiene støtter loven. Venstres programkomité er for, men får motbør fra partileder Trine Skei Grande.

MINDRETALLET I BIOTEKNOLOGINEMNDA foreslår en endring som gjør det mulig med prøveprosjekt med ikke-kommersiell surrogati. Det er et forslag vi støtter. Framover må dessuten surrogatbarnas egen status bli det viktige i debatten. Dessuten er det behov for internasjonale avtaler og reguleringer, som de vi har når det gjelder adopsjon.

Utnyttingen av fattige mennesker må stoppes, men det betyr ikke at vi skal stoppe den medisinske og juridiske utviklingen på området. I ordnede former er surrogati en mulighet både for enslige, homofile og heterofile.

Publisert: