Trø varsomt

AFTENBLADET MENER: Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett regjering, er det viktig å finne ut hvordan den best kan forvaltes.

Jonas Gahrs Støres regjering vil fjerne adgangen til å bruke midlertidige ansettelser uten begrunnelse.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Regjeringen Støre vil stramme inn adgangen til å bruke midlertidige ansettelser. Det gjelder en lovendring Solberg-regjeringen gjeninnførte i 2015. Den gir arbeidsgiver rett til å bruke midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, altså uten å oppgi nærmere grunn til hvorfor man ikke heller ansetter i faste stillinger. Ordningen kan brukes i inntil 12 måneder.

Solberg-regjeringens hensikt var å prøve å gjøre det lettere for de som står utenfor arbeidslivet å få en fot innenfor, og på sikt komme over i fast jobb, samt å gi arbeidsgivere mer fleksibilitet.

Nå viser det seg at ordningen er lite brukt. Arbeidsgivere oppgir at den er for komplisert, og at en slik bestemmelse egentlig ikke trengs. Bruken av midlertidige ansettelser har ikke gått opp i denne perioden, noe som for så vidt kan brukes både for og i mot den. På den ene siden kan man si at den dermed ikke er nødvendig, på den andre siden kan man si at den ikke sparker bein for faste ansettelser, og dermed kan få stå.

Fougner-utvalget, som har vurdert dette, vil ha den fjernet. Begrunnelsen deres er at den bryter med prinsippet om at midlertidige ansettelser skal begrunnes i midlertidige behov, for eksempel i konkret behov for vikar for en fast ansatt, eller i prosjekter som midlertidig krever ekstra arbeidskraft. De skriver også at det heller ikke ser ut til at den virker etter hensikten.

Undersøkelser viser at rundt halvparten av de som har en midlertidig ansettelse, uansett begrunnelse for den, er over i fast jobb i løpet av et års tid. Men det gjelder ikke for de mest utsatte gruppene, innvandrere, de med lav utdanning, og de med redusert arbeidsevne. Det er i stor grad de samme gruppene som i økende grad står utenfor arbeidslivet i Norge over lang tid, og dermed de samme gruppene det er viktigst å sørge for at får innpass i arbeidslivet. Vi trenger dem.

Regjeringen Støre meldte denne uken at de fjerner bestemmelsen som ga rett til å ansette midlertidig uten begrunnelse. Det synes uproblematisk og riktig. At faste ansettelser, tariffbestemt lønn og høy grad av organisering er viktig, er det også bred politisk enighet om.

Men det er også svært viktig at man fortsetter å prøve ut ulike ordninger og tiltak som kan gi de som står utenfor arbeidslivet en vei inn, og en hjelpende hånd over i en fast jobb. Her er det viktig at ikke politisk ideologi alene tar styringen over praktisk utprøving og forsiktige, nye skritt. Uansett farge på regjeringen.

Les også

 1. Industri Energi med varselskudd til SAS: – Må holde oss for nesen akkurat nå

 2. Jysk avviste at sykefravær ga bonus-trekk – interne skriv viser noe annet

Publisert:
 1. Arbeidsliv
 2. Midlertidige ansettelser

Mest lest akkurat nå

 1. Falt fra tak på bolighus

 2. Melder om snø i etter­middag

 3. Det skal godt gjøres å se at dette er et nytt bank­bygg

 4. Er det penger å spare på å senke tempe­raturen om natten? Ikke gjør denne varme­pumpe-tabben

 5. Analytiker venter sky­høye kraft­priser hele vin­teren

 6. Dette sa Gunnarsson som fikk Brekalo til å koke over