På tide med en gjennomgang

AFTENBLADET MENER: Lokale folkevalgte kritiserer anbudsprosessen som har gitt problemer for Rogaland A-senter. Det kan forhåpentlig føre til en viktig debatt.

Sissel Knutsen Hegdal (H), Mette Vabø (V), Henrik Halleland (KrF) og Eirik Faret Sakariassen (SV) på møte med Rogaland A-senter mandag.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Rogaland A-senter er i trøbbel. Institusjonen i Stavanger som siden 1953 har gitt behandling til mennesker med rusproblemer, har ikke nådd opp i anbudsrunden med Helse Vest. Det betyr at klinikken risikerer å bli nedlagt, frykter klinikksjef Finn Johansen.

Helse Vest opplyser at fem andre institusjoner, blant dem Tyrilikollektivet, har blitt foretrukket etter anbudsrunden, etter en vurdering av både pris og kvalitet. Det var til sammen ti institusjoner som leverte anbud.

Johansen hos A-senteret frykter både for de over 100 ansatte ved A-senteret og for avrusingstilbudet som han mener A-senteret er alene om i Helse Stavangers område.

Lokale folkevalgte fra både opposisjon og posisjon har reagert kraftig på Helse Vests utelukkelse av A-senteret. Blant dem er Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal og Arbeiderpartiets gruppeleder Dag Mossige.

Både Knutsen Hegdal og Mossige tar til orde for at anbudsprosessene bør gjennomgås, og de er kritiske til at Rogaland A-senter har fått lite informasjon underveis i prosessen.

Men Eirik Faret Sakariassen fra SV har unektelig et poeng når han minner om at både Ap- og Høyrefolk er tilhengere av anbud på innkjøp av slike tjenester, mens SV ønsker å avvikle hele anbudssystemet.

Hensikten med å bruke anbud er å sikre at offentlige utgifter holdes under kontroll ved at ulike tilbydere får konkurrere på både pris og kvalitet. Det er i utgangspunktet ikke en dårlig idé. Men det er like åpenbart at det er mange problemer knyttet til anbudsprosesser.

Helse Vest vil ikke si noe om prisene de har fått fra de ulike tilbyderne. Endelig kontrakt er ikke inngått, det skjer 15. august. Dermed er det umulig å si noe sikkert om hvor stor prisforskjellen er. Og dessuten skal kvalitet også vektlegges. Men «kvalitet» er ikke alltid enkelt å måle og tallfeste. Dermed blir resultatet uansett at det er et ganske stort element av skjønn inne i bildet.

Når det brukes energi på å diskutere prinspipper for tildeling av kontrakter er det alltid en fare for å miste av syne hva A-senteret og andre institusjoner er til for: Pasienter og brukere og deres pårørende.

Derfor burde Helse Vest også lytte til dem som trenger hjelp. To av dem snakket med Aftenbladet mandag. Og de frykter hva som vil skje hvis A-senteret, der de føler seg sett og ivaretatt, skulle måtte stenge dørene.

Vi ser fram til en skikkelig debatt om de viktige prinsippene som er satt på spissen i denne saken. Det fortjener sakens egentlige hovedpersoner, brukerne av tjenestene.

Publisert: