Verdiene i Ryfylke

LEDER: Når behovet for innstramming melder seg er det ofte utkantene som rammes. Det har for eksempel Ryfylke fått erfare mer enn en gang.

Kvilldal kraftstasjon er Norges største. Enda større verdier kan skapes i Ryfylke, men da trengs kompetanse, mener Aftenbladet.
 • Aftenbladet
Publisert: Publisert:

Ett av de viktigste tiltakene for å bøte på ulempene Ryfylke opplever, er å satse på utdanning og kompetanseheving. Slike tiltak er langsiktige, men riktig brukt vil det føre til en styrking av regioner med svakt befolkningsgrunnlag, men store utviklingsmuligheter.

Ordfører i Sauda og rådsordfører for Ryfylke, Asbjørn Birkeland (Sp), tok i et leserinnlegg i Aftenbladet nylig til orde for å opprette et kompetanse- og utdanningssenter i Ryfylke. Han har et godt poeng, og han har ikke minst rett i at timingen nå er riktig. Hurdalsplattformen som danner grunnlaget for dagens regjering peker nettopp på slike regionale kompetansesentre som en god løsning.

Det er en utbredt oppfatning, også blant mange rogalendinger, at Ryfylke næringsmessig sett er et magert og tynt befolket område med svak infrastruktur og lange avstander. Det stemmer ikke.

12 prosent av all kraft som produseres i Norge kommer fra Ryfylke. Denne verdiskapingen er avgjørende for at Norge skal lykkes med det grønne skiftet. Energiproduksjonen utgjør en stor del av grunnlaget for verdiskapingen som skjer i mer sentrale strøk. I tillegg har regionen viktig prosessindustri, gode havbruksområder, landbruk og bergverksindustri, og planer både ammoniakkfabrikk og annet.

Men når det kommer til utdanning peker Sauda-ordføreren på en stor utfordring: 25 prosent av innbyggerne i Ryfylke har høyere utdanning. Tilsvarende tall for Stavanger-regionen er 44 prosent.

Nå skal det utarbeides en ny regionalplan for kompetanse i Rogaland. Da er det avgjørende at behovene Ryfylke har, blir ivaretatt. Utdanning og kompetanseheving er hovedingrediensen for å lykkes med å videreutvikle og styrke næringsgrunnlaget regionen. Når slike ting lykkes, vil det også føre til gode løsninger for andre forsømte områder som for eksempel samferdsel.

Nå vil Ryfylkerådet ha fylkeskommunen med på å etablere et utdanningssenter i Ryfylke. Gjennom dialog mellom utdanningssentre, representanter for ulike næringer og lokale krefter ellers, kan behovene for ulike former for kompetanseheving defineres og tiltak settes inn.

Da er det også mer sannsynlig at de som søker seg til disse utdanningene med utgangspunkt i egen region, også søker seg jobb der etterpå. Ryfylke, i likhet med landet for øvrig, trenger arbeidskraft, men arbeidskraft som matcher de ledige jobbene.

Ved riktig satsing her kan Ryfylke med alle sine næringsmessige kvaliteter bidra enda mer til å heve verdiskapingen i Norge.

Publisert:
 1. Kompetanseheving
 2. Sauda
 3. Utdanning
 4. Ryfylke

Mest lest akkurat nå

 1. I ett europeisk land er det dyrere å feriere enn i Norge

 2. Brann i prosessoranlegg ved oljeraffineriet på Mongstad

 3. Bil i autovernet i Sola

 4. Klart for fjerde koronavaksinedose i Stavanger

 5. Brann i Langgata i Sandnes - to til sykehus med røykskader

 6. «Klart det er mulig å dusje på natten»