Uverdig fangebehandling

LEDER: Norge skal følge menneskerettighetene. Likevel er det på kanten til utrolig at vi stadig må minne om det.

Glattcellene på Stavanger politistasjon.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Uansett hva folk er dømt for eller hvor lang fengselsstraff de får, har de krav på en human og rettmessig behandling i hele prosessen fra pågripelse til fellende dom. I dette ligger retten til akseptable soningsforhold, beskyttelse mot for langt opphold på glattcelle og retten til ikke å forklare seg.

Advokat Adrian Idehen beskrev i et debattinnlegg i Aftenbladet forrige uke hvordan politiarresten, eller glattcelle som det kalles, kan påvirke hele prosessen. Politiets uskikk med å nekte dokumentinnsyn tidlig i prosessen blir også pekt på. Idehen har nå ført en prosess mot staten, på vegne av en straffedømt klient, som i en rekke punkter pekte på soningsforhold og straffesaksbehandling på kant av både vanlig lovgivning og menneskerettighetene.

Som Aftenbladet skrev onsdag, ble staten frifunnet i søksmålet, men i domspremissene er får saksøker langt på vei medhold fra Oslo tingrett i at søksmålet var berettiget. Selv om han er domfelt i svært alvorlige saker, og fikk en straff på seks års fengsel, har han selvsagt krav på en behandling innenfor prinsippene til den liberale rettsstaten. 100 timer på glattcelle er ikke innenfor disse.

Det var tilforlatelige og til dels forståelige forklaringer som kom fra myndighetene på at grenser ble overskredet. Dårlig vær, stengte veier og risiko for bevisforspillelse var blant disse. Retten har tatt dette til etterretning, blant annet fordi fengselsmyndighetene tar selvkritikk og har vist til at forholdene er bedre.

Norge har flere ganger fått internasjonal kritikk for hvordan vi behandler varetektsfanger. Så seint som i fjor brukte Sivilombudsmannen sterke kraftuttrykk om forholdene ved Oslo fengsel, som er Norges største varetektsfengsel.

«Klar risiko for umenneskelig behandling» og «Brudd på menneskerettighetsstandard» var blant formuleringene i rapporten. Dette er selvsagt ikke en rettsstat verdig.

Forholdene i norske fengsler er fortsatt bedre enn i de fleste andre land. Problemet med at vi pådrar oss slik kritikk, er at det blir vanskeligere for Norge å kritisere brudd på menneskerettighetene i andre land. Like ille er det at grunnlovsbestemmelser som rett til rettferdig rettergang, forbud mot uforholdmessig frihetsberøvelse og retten til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist, ikke blir fulgt.

En fange blir fratatt friheten, men ikke rettssikkerheten. Her har Norge forpliktelser som ikke innfris. Det er uverdig.

Publisert: