• Stridens eple er denne strekningen i Gauselvågen med en rekke flotte eiendommer med strandtomt. Rune Vandvik

Aftenbladet: Turveien i Gauselvågen bør bygges

Leder: Det er synd at striden om turvei i Gauselvågen har endt i retten, men vi håper at kommunen vinner fram med sitt syn, og at turveien blir bygget.