• Bruk av kondom bør bli selvfølgelig for unge som er seksuelt aktive Birthe Larsen

Bruk kondom!

Ønsket om å få aborttallene ned er det ikke vanskelig å dele.