Norske jøders holocaust

AFTENBLADET MENER: I dag er det 80 år siden 532 norske jøder ble fraktet til døden i Auschwitz. 200 jødiske familier ble helt utslettet. Holdningene bak ugjerningene, finnes ennå.

Det tyske skipet «Donau» på vei ut av Oslo havn med 532 norske jøder om bord. De ble fraktet til Auschwitz.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Natt til 26. november 1942: 300 menn, fra Statspolitiet, Germanske SS Norge, hirden og andre deler av politiet, går i patruljer på tre og banker på dørene til jødiske kvinner og barn. De blir pågrepet, og ført ned til Oslo havn, der det tyske skipet «Donau» ligger og venter. Mange jødiske menn var blitt internert én måned tidligere, nå blir de fraktet fra fangeleiren Berg. Og siden det var dødsstraff for å flykte til utlandet, hadde mange av familiene deres ikke flyktet, de var redde for hva som da ville skje med ektemennene. Syke og gamle blir hentet fra sykehjem og aldershjem og kjørt i norske drosjebiler ned til skipet.

Mennene blir ført inn i et lasterom, kvinnene i et annet. De blir fraktet først til Stettin, så til Auschwitz. Der blir kvinner og barn sendt rett i døden i gasskamrene. Det yngste barnet var fire måneder. Mennene blir delt, de som blir vurdert å ha arbeidsevne, får døden utsatt, så kreftene kan bli brukt først.

Bare ni av dem som var på skipet den natten, overlever.

25. februar 1943 blir 158 norske jøder til deportert på skipet «Gothenland». Til sammen overlever 35 norske jøder konsentrasjonsleirene. 200 jødiske familier i Norge blir helt utslettet.

Det er ufattelig.

I Norge døde 44,8 prosent av jødene. I Danmark 0,4 prosent. Historikere peker på kollaborasjonsregimet i Norge som en sterkt medvirkende årsak til at det gikk så forferdelig galt her. Norsk politi samarbeidet med tyskerne. Det gjorde det lettere å få tak i jødene. Jødeforfølgelsene i Norge begynte også et år tidligere enn i Danmark, og før Sverige begynte å ta imot flyktningene.

I Danmark ble jødene først og fremst sett på som dansker, mens jøder i Norge ikke ble regnet som nordmenn, de var ikke blant våre.

I 1942 var det mindre enn hundre år siden jødeparagrafen i den norske grunnloven ble opphevet. Paragrafen forbød jøder å slippe inn i landet. Argumentene bak var påstander om at de var politisk farlige, unasjonale og illojale, og at de utgjorde en økonomisk fare for nasjonaløkonomien og handelsstanden.

Å gjøre noen mennesker mindre verdt enn andre, er farlig. Å snakke om og til andre mennesker som om de er mindre verdt, er farlig. For på den måten lager vi oss holdninger som gjør oss blinde for grov urett og grusomme handlinger mot andre mennesker, midt iblant oss.

Antisemittisme og rasisme gjør oss umenneskelige. Det setter andre menneskers liv og helse i fare.

I dag er det grunn til å bøye nakken, og minnes dem som på ufattelig grusomt vis mistet livet av slike holdninger. Så skal vi rette oss opp, og kjempe mot rasismen, antisemittismen og usannhetene om andre mennesker rundt oss. Holdningene er ikke utslettet.

Publisert: