Båtrutene tynger fylkeskommunen

LEDER: Kostbare båtruter og reduserte tilskudd gjør fylkeskommunens økonomi enda mer anstrengt.