• Frå prøvane på årets Gosenrevy. Slike satsingar klarer ikkje skulebidragsindikatoren få med seg. Fredrik Refvem

For lettvint, Solberg

LEIAR: Det er ikkje all statistikk som eignar seg til bruk i valkampar. Skulebidragsindikatoren, der langt meir enn namnet er uklart, er blant desse.