For lettvint, Solberg

LEIAR: Det er ikkje all statistikk som eignar seg til bruk i valkampar. Skulebidragsindikatoren, der langt meir enn namnet er uklart, er blant desse.

Frå prøvane på årets Gosenrevy. Slike satsingar klarer ikkje skulebidragsindikatoren få med seg.
  • Leiar
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Det er lett å forstå om du hoppa til ein annan artikkel alt ved synet av ordet «skulebidragsindikator.» Men viss du ennå heng med, så ligg det bak denne undersøkinga eit ønske om å finna ut kva kvar enkelt skule faktisk bidrar med i elevane si læring. Frå før veit vi at familien din er det som har mest å seia for korleis du gjer det på skulen. Dermed, har dei tenkt hos departementet og dei, vil skular som eigentleg jobbar knallbra med elevar som har eit svakt utgangspunkt, aldri få vist fram kor gode dei eigentleg er på å læra og løfta elevar, dersom ein berre samanliknar karakterane frå dei nasjonale prøvane eller frå eksamen. Difor tar ein resultata frå nasjonale prøvar i lesing, rekning og engelsk, eller for eitt skriftleg eksamensfag i 10. klasse, og trekkjer i frå for tidlegare resultat, foreldras inntekt og utdanning, og for innvandrarbakgrunn. For å skrella ned til kva forskjell skulen faktisk gjer for eleven.

Men det er grenser for kva dette seier noko om. Finnmark kjem dårleg ut. Det er også kjent at Finnmark slit med lærarmangel. Det siste klarer ikkje skulebidragsindikatoren plukka opp.

Som utdanningsdirektoratet (udir) sjølv skriv, indikatoren seier ingenting om kvifor ein skule kjem godt eller dårleg ut, ingenting om kva skulen bidrar med i andre fag, eller i andre delar av skulen sitt oppdrag. Heller ikkje tar den høgde for hjelp og støtte elevar får frå andre vaksne, for sjukdom, eller for kor store utslag få elevar gjer for ein liten skule.

Udir understrekar difor at ein må sjå bidraga som kjem fram her i samanheng med lokalt kunnskapsgrunnlag og «annen tilgjengelig informasjon om skolens tilstand, slik som læringsresultater og læringsmiljø.»

Slike nyansar brydde statsminister Erna Solberg seg lite om då ho kommenterte resultata.

– Det er ikke holdbart at det er så store forskjeller mellom skolene som barna våre går på. Vi har fått forskjellsskolen hvor læringen på skolen er avhengig av hvor du bor. Dette må kommunene og skoleledelsen gripe fatt i, sa Solberg til NRK.

Ho la til at foreldra kan krevja at kommunane tar tak i dette, at dette handlar om meir enn partipolitikk, men at veljarane har sjanse til å stemma på partiet som seier dei vil få opp kvaliteten i skulen.

Det er for lettvint. Undersøkinga er altfor usikker, og tar opp i seg altfor lite av det skulen driv med til å kunna brukast som valkampkort. Det er respektlaust både overfor skulane og veljarane.

Publisert:
  1. Skole og utdanning
  2. Skolepolitikk
  3. Erna Solberg

Mest lest akkurat nå

  1. To personer er siktet for brannen på Dale

  2. Dekk­grossist fra Sand­nes run­der milli­arden – kjøper opp svensk sel­skap

  3. Slakter spesielt to Viking-spillere: – Ikke levert i nærheten

  4. Moped­ulykke i Eiger­sund – lettere skadet

  5. Hyl­gråt da Viking-drøm­men ble knust. Nå er han proff i ut­landet

  6. Slukket brann i party­telt før det spred­te seg til hus