• -Sosionomer er der for å hindre at mennesker blir pasienter, sier tidligere SV-statsråd Tora Aasland Her sammen med professor Irene Levin, begge sosionomer.

Sosionom skal ikke være et skjellsord

LEDER: Sosionomutdanningen ved UiS er femti år. De bør gjøre seg selv enda mer aktuelle.