• Teknologisk utvikling og endrede mønstre i hvordan vi forflytter oss går fort, derfor er en kritisk gjennomgang av planlagte prosjekter helt på sin plass.Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har tatt i mot rapporten. Fredrik Refvem

Godt tenkt!

LEDER: Det må ikke gå prestisje i å bruke milliarder på tunneler og broer hvis det finnes gode alternativer.