Lyse som pengebinge

LEDER: Kan et mer aktivt eierskap gi Stavanger mer penger i kassa? Ja, kanskje. Men prisen er å ta mer risiko.

Teknologidirektør Toril Nag i Lyse tjener penger for eierkommunene. Bør de få enda mer i utbytte, spør Aftenbladet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Uansett hvor man måtte befinne seg på den politiske skalaen, er det hevet over tvil at Stavanger kommune står foran mange år med trangere økonomisk alburom enn innbyggerne har vært vant til.

Det er kanskje en mager trøst at dette er en skjebne Stavanger deler med flere andre store kommuner i Norge – og med Staten selv. Årsakene til at det har blitt sånn, er mange. En kombinasjon av dyr drift, høyt sykefravær, lavere skatteinntekter og en økende andel eldre og syke som trenger pleie og omsorg har i sum skapt en bekymringsfull situasjon.

Det er derimot ulike politiske syn på hvordan denne trenden skal møtes. Byens nye politiske flertall ønsker å ansette flere lærere, sosionomer og omsorgsarbeidere. Det koster selvsagt penger, men samtidig er disse stillingene ment å ivareta kommunens kjerneoppgaver, altså barnehager, skoler og omsorgstjenester.

Trond Birkedal, som tidligere var ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Stavanger, tar i en kronikk lørdag til orde for to tiltak: Ansettelsesstopp i kommunen kombinert med mye høyere utbytter fra kommunens eierandel i Lyse-konsernet.

Særlig på det siste punktet er det trolig at Birkedal vil finne meningsfeller blant de rød-grønne. Og det går da også fram av den politiske plattformen de seks samarbeidspartiene bygger på, at et mer aktivt eierskap fra kommunens side er en aktuell løsning.

Birkedal peker på at det bedriftsøkonomisk sett er smartere å la Lyse ta opp lån, i stedet for at kommunen gjør det. Grunnen er at Lyse kan trekke låneutgiftene fra på skatten, noe kommunen (som ikke betaler skatt) ikke kan gjøre. Deretter kan kommunen bruke sin eiermakt i Lyse til å kreve høyere avkastning på sin aksjepost. Penger som deretter blir til lønn til ansatte og nedbetalinger på kommunens egen gjeld.

Er det virkelig så enkelt? Nei, selvsagt ikke. Lyses ledelse og styre, som opererer etter aksjeloven, har plikt til å drive økonomisk forsvarlig. I et teknologiselskap som Lyse er det helt nødvendig å investere kraftig i utvikling av selskapet. Derfor vil det være nødvendig å beholde deler av overskuddet i selskapet. Et Lyse som systematisk tappes av eierne vil raskt miste evnen til å skape nye verdier.

Vi er likevel enige med Birkedal i at økt utbytte fra Lyse, kombinert med en mer aktiv utnyttelse av kommunale tomter, er en mulighet som bør undersøkes nærmere. Det koster jo uansett ingenting å sjekke.

Publisert: