La elvene leve

AFTENBLADET MENER: Forslagene om å bygge ut vernede vassdrag for å løse strømkrisa bør skrinlegges umiddelbart.

80 prosent av den tilgjengelige vannkraften i Rogaland er allerede utbygget. Det vil være en stor feil å ofre de få gjenværende vernede vassdragene for å løse energikrisen, mener Aftenbladet. Bildet viser Førrevassdammen i Blåsjømagasinet, på grensa mellom Suldal og Hjelmeland.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

De vanvittige prisene på elektrisk strøm har ikke bare utløst et forståelig raseri hos folk flest, de har også utløst en rekke mer eller mindre gjennomtenkte forslag til hva som kan gjøres for å få prisene ned.

Blant disse forslagene er en gjenoppliving av tanken om å skrote verneplanen for vassdrag og åpne for utbygging av elver som i dag er varig vernet. Representanter for både Høyre og Arbeiderpartiet har i løpet av de siste ukene luftet slike tanker, 20 år etter at daværende statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale slo fast at tiden for store vannkraftutbygginger i Norge var forbi.

Da kan det være på sin plass å minne om hvorfor noen elver har fått status som vernet.

Elektrisk kraft fra elver var nøkkelen til industrialiseringen av Norge. Og i de første tiårene etter andre verdenskrig ble en rekke store vannkraftutbygginger også utløsende for at elektrisitet langt på vei erstattet ved (og fyringsolje) for oppvarming av boliger.

De store vannkraftutbyggingene tørrla elver over hele Norge. Og store vannkraftmagasiner, anleggsveier og kraftledninger endret landskapet. Naturområder som var nesten urørt ble forandret for all framtid.

Bjerkreimsvassdraget, Figgjoelva, Frafjordelva og Hamrabøåno er blant de få gjenværende, vernede vassdragene i fylket vårt. Disse representerer uerstattelige naturverdier som bare kan trygges gjennom et nasjonalt vern

Naturen i Rogaland er sterkt preget av vannkraften. Blåsjø-magasinet er landets største kraftmagasin, med en overflate på mer enn 80 kvadratkilometer. Nesten 80 prosent av den tilgjengelige vannkraften i Rogaland er allerede utbygd, og landets største kraftverk ligger i Kvildal i Suldal kommune.

Bjerkreimsvassdraget, Figgjoelva, Frafjordelva og Hamrabøåno er blant de få gjenværende, vernede vassdragene i fylket vårt. Disse representerer uerstattelige naturverdier som bare kan trygges gjennom et nasjonalt vern.

Det er betryggende at Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) slår fast at nye vannkraftutbygginger ikke vil være noe vektig bidrag uten å ofre svært store verdier:

«Det er neppe mye kraft å hente i vernede vassdrag uten å gå inn i indrefileten av norsk natur», sier Lund til NRK.

Det er også betryggende å høre statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som i Stortinget i forrige uke sa at han ikke ønsker å gjøre endringer i verneplanen for vassdrag.

Men det er desto mer forstemmende at regjeringen tydeligvis ikke innser at elektrifiseringen av olje- og gassplattformene på norsk sokkel er ren symbolpolitikk som ikke vil redusere globale klimautslipp.

Publisert: