Uverdig behandling av rusavhengige

AFTENBLADET MENER: Det er helt meningsløst å kreve egenandel fra rusavhengige som trenger hjelp.

LAR-behandlingen for rusavhengige har vært gratis i 20 år. Nå må pasientene betale en egenandel.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et landsomfattende behandlingsprogram for personer som er avhengige av opioider, ofte heroin.

Pasientene får morfinliknende medisiner, og hensikten er at denne behandlingen skal øke livskvaliteten og få ned antallet overdoser. Gjennom LAR får de rusavhengige også økonomisk veiledning og hjelp til å finne seg et sted å bo.

Det er rundt 8000 mennesker i Norge som får hjelp gjennom denne behandlingen i Norge.

I 20 år har dette vært gratis. Men i løpet av de siste årene har helseforetak her i landet innført egenandel for disse pasientene.

NRK Rogaland skrev denne uken om behandlingsrom som nå står tomme etter at helsemyndighetene innførte egenandel for behandling for LAR-pasienter.

I Helse Stavanger er prisen 375 kroner per time. Den gjelder for veilednings- og terapitimer, mens medisin er unntatt.

Selv om prisen for hva pasientene må betale varierer fra sted til sted, gjelder dette LAR-pasienter i hele landet. Noen kommuner tilbyr kommunalt frikort som gir personer med lav inntekt fritak for egenandel.

Men det er ingen nasjonale løsninger for dette.

«Flere velger bort den behandlingen vi vet at de trenger. Dette er sårbare mennesker, og konsekvensen er at de blir veldig syke», sa avdelingssjef for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger, Randi Mobæk.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet sa til NRK at regjeringens mål er at mennesker med omfattende problemer med rus skal få den behandlingen og oppfølgingen de har behov for i den offentlige helsetjenesten.

Selv om LAR-behandlingen er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, er LAR et statlig rehabiliteringsprogram med tilhørende forskrift og retningslinjer.

Denne saken viser at det er store geografiske forskjeller mellom hvor rusavhengige kan få hjelp gratis og hvor de må betale. Da må departementet rett og slett komme på banen så snart som mulig og rydde opp i en praksis som ikke støtter likebehandling. Tilbudet må være gratis for alle LAR-pasienter i hele landet.

Dette handler om mennesker som allerede har svært lite fra før, og som er de som ofte trenger helsehjelp aller mest. Mange av disse har rett og slett ikke råd til både å spise, betale regninger og betale for behandling.

Dersom de ikke får den hjelpen de trenger, kan det føre til både personlige tragedier og få samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Publisert: