Lønnsnemnd er for lettvint

AFTENBLADET MENER: Tvungen lønnsnemnd blir brukt for ofte, noe som huler ut streikeretten. Gi ansvaret for en løsning tilbake til partene i konflikten.

Aud Riise, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland (til høyre) måtte konstatere at streiken ble avsluttet av Regjeringen. Nå har Stortinget vedtatt tvungen lønnsnemnd.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Frustrasjonen – og dermed potensialet for konflikt – er betydelig hos helsearbeidere og lærere. Som Aftenbladet påpekte for kort tid siden, er den norske modellen for lønnsdannelse, der ansatte i eksportindustrien får forhandle først og på den måten sette rammen for hva alle andre kan oppnå i sine forhandlinger, nærmest en garanti mot at sykepleiere og lærere kan få en lønnsøkning som monner.

Det er altså lovgiveren i Stortinget som sitter med løsningen. Bare en ekstraordinær bevilgning derfra kan gi arbeidsgiveren, altså kommuner og helseforetak, reell mulighet til å tilby noe i nærheten av det arbeidstakerne krever.

I en slik situasjon, der gapet mellom tilbud og krav er stort og forhandlingene har gått i stå, er streik det eneste virkemiddelet arbeidstakerne står igjen med. Streik er arbeidstakernes lovlige kampmiddel, men det er også et middel som kommer med en høy pris. Den som streiker, har ikke lenger lønn. Jo lenger streiken varer, jo mer vil det sette press på fagforbundenes streikekasser og den streikendes økonomi.

På samme tid vil arbeidsgiveren komme under press fordi han ikke har folk til å gjøre jobben. Dette presset motiverer til å finne en løsning.

Men i helsesektoren, som i andre sektorer der det kan komme til å stå om liv og helse dersom de ansatte holder seg borte fra jobb, kan det se annerledes ut. Noen yrker, som politifolk, brann- og redningsfolk, akuttleger og sykepleiere, eller ansatte i Forsvaret, har enten ikke lov til å streike i det hele tatt, eller svært begrenset rett.

Når helsepersonell streiker, blir det derfor lagt stor vekt på at streiken skal skjerme oppgaver som er kritiske for liv og helse.

Likevel ser vi ofte, og også denne gang, at Staten griper inn med tvungen lønnsnemnd for å avbryte konflikten. Tvungen lønnsnemnd er en lov som vedtas av Stortinget og som sender konflikten over til Rikslønnsnemnda, et organ som vedtar en løsning. Dette vedtaket kan ikke ankes. En slik lov ble vedtatt mandag.

Lista bør ligge høyt for å gå til et slikt skritt. Høyere enn i dag. Situasjonen ved gjenvinningsanlegget i Fredrikstad, som var Regjeringens påskudd for å stanse streiken, kunne ha blitt stabilisert med enkle midler.

Regjeringens opptreden bærer dermed ved til bålet. Ikke bare opplever ansatte i det offentlige at de ikke har reell forhandlingsrett, de har ikke reell streikerett heller. Denne situasjonen huler og svekker en av grunnpilarene i arbeidslivet.

Streik er arbeidstakernes lovlige kampmiddel, men det er også et middel som kommer med en høy pris. Den som streiker, får ikke lenger lønn

Les også

 1. Uenighet om brann­faren som stoppet streiken

 2. Denne søppelhaugen utløste tvungen lønnsnemnd

 3. Dette er tvungen lønnsnemnd – og dette blir effekten for dem som streiket

 4. Brannfare i Fredrikstad stanset kommune­streiken: – Uheldig at de griper inn

Publisert:
 1. Streik
 2. Arbeidsliv
 3. Lønnsoppgjør
 4. Konflikt

Mest lest akkurat nå

 1. Da to voksne menn snakket høyt om voksne kvinners markedsverdi, ble det bråk

 2. Flere europeiske land melder om omikronsmitte

 3. Wirak varslet snø over Vinterland, og det fikk han

 4. Ryfylke har fått sin første vingård

 5. Forskarens fem om dagen for eit lukkelegare liv

 6. Ny utrolig rekord for Haaland