• Førstearkivar Torkel Thime er prosjektleder for Norsk olje- og gassarkiv ved Statsarkivet i Stavanger. Jonas Haarr Friestad

Nei til sentralisert historie

Riksarkivaren vil styre vårt felles minne fra Oslo. Det må kulturministeren sette en stopper for.