Barna på institusjon

AFTENBLADET MENER: Tidligere fylkeslege Helga Arianson har rett. Vi må tørre å gå inn i problemene i barnevernets institusjoner.

Helga Arianson var inntil nylig fylkeslege i Vestland.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

– Det vi har gjort til nå har vært feil. Hva som er løsningen ser jeg ikke helt enda. Men vi må tørre å gå inn i det. Det sa tidligere fylkeslege i Vestland, Helga Arianson, i et intervju i Aftenbladet nylig. Hun snakker om barnevernsinstitusjonene våre. Om utsatte barn som får sin omsorg på institusjon.

Aftenbladet har også publisert 28 bekymringsmeldinger fra politiet om barn i barnevernets omsorg, nesten alle gjelder barn på institusjoner. Meldingene forteller om det politiet ser som omsorgssvikt, om manglende grensesetting, om tydelig redde ansatte, om barn som rømmer, begår kriminalitet, er suicidale, oppfører seg truende, eller utøver vold mot seg selv eller andre. Om ansatte som ber politiet overta. Om hendelser rundt et barn der også nødetatene utsetter seg for stor risiko.

Nesten åtte av ti som jobber i barnevernsinstitusjoner blir utsatte for vold. For resten av arbeidslivet, er tallet mindre enn en av ti.

Arianson snakker om barn som blir satt i bås, delt inn i kategorier, ikke sett eller lyttet til, om samfunnsvern i stedet for barnevern, og om industridrevne institusjoner. Hun mener noe helt grunnleggende må endres i tjenestenes innsikt og forståelse av barna, og siterer filosofen Kierkegaard:

– Hvis du skal bevege et menneske, må du finne mennesket der det er. Og trekke det opp derfra. Du må se mennesket.

Heller ikke Arianson, som har jobbet med slike saker i årevis, har et klart svar på hva som bør endres. Men en ting peker hun på: Mange av disse barna kunne ha fått et annet liv, hadde de blitt hjulpet før. Hun ledet granskningen av «Glassjenta» Ida sin sak. Det har gjort dypt inntrykk. Ida kunne hatt et helt annet liv, hadde hun blitt hjulpet i sitt eget nettverk, mener Arianson.

Barna hun snakker med, vil bli sett, hørt og forstått. De sier ofte at de ikke vil ha disse med høy utdannelse.

Les også

Lene (17) var loggført med 217 politi­oppdrag. Og ble venn med politi­betjent Espen V.

Det er et utrolig vanskelig felt. Det er barn som har blitt sviktet av alle som skulle gi dem omsorg. Det er barn som utsetter de som jobber nært dem for vold. Barn som kan skade både seg selv og andre alvorlig. For å tørre å gå inn i dette, må også denne hjerteskjærende dimensjonen med: Det er barn som må vernes mot seg selv, som samfunnet må vernes fra. De som skal hjelpe dem, må både klare å se og forstå, både trygge barna og selv kunne kjenne seg trygge på jobb.

Arianson har selvsagt rett. Det er ikke bra nok, slik det er. Vi må tørre å gå inn i det. Det er et virkelig stort og komplisert arbeid som venter.

Les også

 1. Gransker tar oppgjør med «skadelige barnevernsinstitusjoner»

 2. Les 28 bekym­rings­meldinger fra poli­tiet: - De lærer hverandre opp i narko, vold og ran

Publisert:

Politimakt mot barn

 1. Justisministeren: Spytthette på barn kan bli forbudt

 2. Slik skal hun få ned bruken av politi mot barn

 3. Spesial­enheten henla alle disse an­meld­elsene mot politiet

 4. Starter gransking av statlig og kommunalt barnevern etter tvangsflyttingen av Alex (12)

 5. Hvem skal egentlig ta ansvar for de skremmende opplevelsene Alex har hatt under barnevernets omsorg?

 6. Transporten av Alex (12) bør granskes

 1. Politimakt mot barn
 2. Barnevern