Vi trenger fastlegene

AFTENBLADET MENER: Fastlegen har blitt navet i helsevesenet, og avgjørende for folkehelsen. Derfor trenger vi at yrket er attraktivt.

Fastlegeordningen har virket - folk fra alle samfunnslag oppsøker legen sin.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

I Sandnes kommune er alle fastlegelister fulle. Det betyr at du rett og slett ikke får fastlege hvis du kommer ny til byen, ikke har fra før, eller vil bytte. I Stavanger er det ikke stort bedre, bare en sentrumsnærlege har ledige plasser, i tillegg til legekontorene på Rennesøy og Finnøy.

Les også

Historisk fastlegemangel: Ingen ledige pasientlister i Sandnes og få i Stavanger

Vi har hørt om det lenge nå, om kommuner i distriktene som ikke klarer å få fastleger nok, og heller ikke klarer å holde på dem. Få unge leger vil inn i yrket, og tillitsvalgte blant legene oppgir stor arbeidsbelastning og uregulert arbeidstid blant grunnene til det. En jobb på et sykehus oppleves som mer oversiktlig, og lettere å kombinere med et vanlig familieliv.

Det siste er ikke et urimelig krav i moderne arbeidsliv - det må være mulig å ha et vanlig familieliv ved siden av jobben.

Gjennomsnittlig arbeidstid for en fastlege ligger på rundt 50 timer i uken. I tillegg kommer vakter på legevakten. For fastleger i distriktene kan det være snakk om så ofte som hver 3. eller 4. dag.

I fjor kom regjeringen med en handlingsplan, blant annet med økt støtte for de første 1000 pasientene. Ifølge tillitsvalgt fastlege Peter Christersson i Rogaland, vil det bare være nok til å redusere arbeidstiden med 70 minutter i uken.

Da fastlegeordningen ble innført i 2001, regnet man seg fram til at en liste på maks 1500 pasienter ville utgjøre full jobb og inntekt for de fleste. Taket ble likevel satt til 2500. I 2017 var det reelle tallet på vei nedover, og gjennomsnittet rundt 1100.

Oppgavene har blitt flere, oppfølgingen av pasientene mer omfattende. Samhandlingsreformen fra 2012 er en av grunnene til det. Flere av sykehusenes oppgaver ble overført til kommunene og fastlegene, som for eksempel oppfølging av kreftpasienter, uten at det fulgte penger med.

Men fastlegeordningen virker. Det er fastlegens kontor vi alle finner fram til. De godt voksne, med lav utdanning og inntekt, men større risiko for å bli syke, kommer til fastlegen. Det var også slik ordningen var tenkt å virke - å sørge for at alle har sin egen lege som de går til når de trenger det.

Nå har oppgavene og arbeidstimene blitt for mange. Når flere slutter eller ber om færre pasienter, men ingen vil overta, har vi en pasientkrise. På kort sikt kan selvsagt kommunene konkurrere med hverandre om å få tak i nok fastleger, men det løser neppe krisen på lang sikt. Det må utdannes flere leger, og mange nok av dem må ønske seg å jobbe som fastlege. Da må også arbeidsforholdene ses på, både arbeidsoppgaver, ansettelsesforhold og unntakene de i dag har fra arbeidsmiljøloven. Mindre kan det ikke gjøres. Vi trenger dem.

Les også

 1. – Ved årsskifte sto meir enn 100.000 utan fastlege

 2. Fortvilte fastleger sier nei til gjeninnføring av fraværs­grensen: – Meningsløs tidsbruk

 3. «Hvor forsvarlig er det for pasientene å møte en lege på kontoret eller legevakten, som har vært våken i 30 timer og har jobbet 50 timer de siste 4 dagene?»

 4. – Det er ikkje sikkert at vi som strengt tatt har mykje frå før, treng å få endå meir. Men det blir fort slik, likevel

Publisert:
 1. Helse
 2. Fastlegene
 3. Fastlegeordningen

Mest lest akkurat nå

 1. Melder om snø i etter­middag

 2. Varsler 5 kroner kilo­wattimen rundt middagstider

 3. Nå slipper de å bygge «Undheimsti» på Eigerøy

 4. Dette sa Gunnarsson som fikk Brekalo til å koke over

 5. David Brekalo: – Jeg gjorde en feil og vil beklage til alle

 6. Slik vil Norled revolus­jonere elekt­riske hurtig­båter