Vern matjorda i Time

AFTENBLADET MENER: Planen om nedbygging av 200 dekar prima matjord er en pinlig sak for landbrukskommunen Time. Men det er håp om at fornuften vil seire.

De omstridte områdene på Re og Svertingstad, nær Bryne sentrum.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Med knappest mulig flertall har kommunestyret i Time, som er en av Norges største landbrukskommuner, vedtatt å bygge ned 150 til 200 dekar jordbruksjord av ypperste klasse på Re/Svertingstad. Nå er det likevel håp om at dette hodeløse vedtaket kan bli satt til side.

Presset mot matjorda i Norge øker år for år, og stikk i strid med de nasjonale målsettingene om å verne matjord. Saken i Time er dessverre et eksempel som tatt ut av læreboka om hvordan dette foregår.

I enkeltsak etter enkeltsak gir lokale folkevalgte dispensasjon fra vernebestemmelsene, med en begrunnelse som vanligvis handler om at det i akkurat dette tilfellet er så sterke næringsinteresser inne i bildet at matjorda må ofres. Summen av alle disse unntakene er at matjorda i Norge forsvinner.

Det omstridte området i Time har vært kontinuerlig dyrket i flere tusen år. Den beste matjorda i Norge ligger nær byer og tettsteder, fordi folk opprinnelig slo seg ned der forholdene for jordbruk var best. Derfor er det så viktig at den gjenværende matjorda nær bebyggelse blir tatt vare på.

Presset mot matjorda i Norge øker år for år, og stikk i strid med de nasjonale målsettingene om å verne matjord. Saken i Time er dessverre et eksempel som tatt ut av læreboka om hvordan dette foregår

I en situasjon med sterkt stigende priser på dagligvarer, og der koronapandemien har gjort at mange har fått øynene opp for verdien av å være mer selvforsynt med mat, står utbyggingen av Re/Svertingstad i et stadig mer grelt lys.

Statsforvalteren i Rogaland har nå anbefalt kommunen å legge utbyggingen bort, og heldigvis finnes det også sterke lokale motkrefter, som på ingen måte har gitt opp kampen.

Senterpartiets parlamentariske nestleder, Geir Pollestad, varsler nå omkamp om Re/Svertingstad. Time-buen Pollestad lover at han skal invitere landbruksminister og partifelle Sandra Borch til Jæren for å se området med egne øyne.

Regjeringen har sagt at den vil prioritere jordvern høyere enn den forrige, som slet med spriket mellom de nasjonale målsettingene og alle de lokale unntakene som ble gjort. Derfor vil utfallet i saken på Re/Svertingstad bli en prøvestein på om denne målsettingen i Hurdalsplattformen er mer enn tomme ord.

Saken illustrerer nemlig også noe som er et paradoks i Senterpartiets politikk. Lokale folkevalgte er slett ikke alltid de beste til å ta regionale og nasjonale hensyn, slik Sp hevder. Tvert imot er det nesten alltid argumentene om «utbygging og utvikling» som vinner gehør. Dette vet selvsagt Pollestad godt, for gang på gang er det Staten som må gripe inn når lokale myndigheter ikke makter å gjøre det som er rett.

Publisert: