Løft fram de kommunalt ansatte

AFTENBLADET MENER: I årets lønnsoppgjør må partene sørge for å løfte de gruppene som har falt fra i lønnsutviklingen de siste årene – de kommunalt ansatte.

Politikere ble møtt av streikende lærere da de var på vei inn i fylkestingsmøte på Atlantic i fjor høst.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik gikk denne uken til det uvanlige skritt å kreve at de ansatte i kommunene bør få mer enn andre i vårens lønnsoppgjør.

Normalt er det LOs konkurrent Unio som pleier å komme med dette kravet på vegne av sine medlemsgrupper. Unio organiserer blant annet lærere og sykepleiere.

Følsvik sa til VG at de siste tre årene har de kommunalt ansatte tapt terreng mot privat sektor. Hun mener dette ikke går lenger.

«Det kan ikke være sånn at ansatte i privat sektor drar ifra år etter år. Det øker ulikheten i samfunnet, og undergraver frontfagsmodellen, som er den norske måten å forhandle lønn på,» sa LO-lederen.

Frontfagsmodellen betyr at det er grupper i konkurranseutsatt industri som legger rammene for lønnsoppgjørene i Norge.

Sykepleiere, lærere og andre offentlig ansatte har forsøkt å utfordre frontfagsmodellen. Selv om det er en god modell, er det ingen tvil om at den også kan være en kilde til økte lønnsforskjeller.

I 2020 fikk frontfaget en lønnsvekst på 2,2 prosent, mens kommunene fikk 1,7 prosent. I 2021 fikk frontfaget 3,1 prosent og kommunene 2,6 prosent. Tallene for 2022 er ikke klare ennå, men mye tyder på at de kommunalt ansatte igjen er taperne.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at lønnsjusteringer blir hovedtema.

Frontfagsmodellen er innrettet sånn at den kan ta ut andre grupper når det er nødvendig. Gjør man ikke det, vil det føre til stadig økende forskjeller mellom frontfagene og sektorer der lønnen er lavere.

Det er ofte slik at frontfagene innen eksportindustri og andre utsatte næringer lett oppnår en annen form for lønnsglidning, mens offentlig ansatte blir stående uten.

Det er ingen tjent med. Det er kritisk for kommunene at de klarer å rekruttere folk til både utdanningssektoren og helse- og omsorgssektoren i årene framover. Da er lønn et vesentlig element i dette.

Det er derfor klokt av LO-lederen å peke på akkurat dette, hvis målet er å bevare frontfagsmodellen.

Regjeringen oppnevnte i januar et utvalg som skal se på frontfagsmodellen, etter ønske fra partene i arbeidslivet. Men som vi vet fra arbeidet med diverse utvalg og kommisjoner - dette kan ta tid.

Derfor er det viktig å løfte fram de kommunalt ansatte allerede i årets lønnsoppgjør. Og å be frontfagene om å holde seg i skinnet uten å ta ut ekstra ut over tarifftilleggene.

Publisert: