• Kirkevalget avvikles samtidig med lokalvalgene fordi det antas at det øker valgdeltakelsen. Stemmerettsalderen er 15 år. Scanpix

Et politisert kirkevalg

LEDER: Kirkevalget er i ferd med å bli politisert også i Norge. I Sverige har de politiske partiene egne kirkevalglister. Kan det samme skje her?