• Mona Anita Espedal fra Sandnes kjemper en kamp for at alle som har vært utsatt for svikt fra kommunen i omsorgssviktsaker skal få den samme behandlingen. Screenshot NRK

Leder: På tide med et felles nasjonalt regelverk for de aller svakeste

LEDER: Det er på tide med et felles nasjonalt regelverk som sørger for at de barna samfunnet har sviktet, får den oppreisningen de fortjener.