• Roald, Berit / NTB scanpix

Hvorfor skal det offentlige sponse et perfekt smil?

LEDER: Det er all grunn til å ta en grundig gjennomgang av markedet for tannreguleringer. Dagens ordning er svært langt fra perfekt, mener Aftenbladet.