Rettsskandale i Randaberg

AFTENBLADET MENER: Den blanke frifinnelsen i barnevernssaken fra Randaberg bør føre til selvransakelse både hos barnevernet og hos påtalemyndigheten. Familien fra Syria ble utsatt for et massivt overgrep.

Ordfører Jarle Bø i Randaberg vil rydde opp etter at en varslingssak i barnevernet førte helt galt av sted.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Dommen som ble avsagt av Stavanger tingrett 17. desember er rystende lesning. Et ektepar fra Syria sto tiltalt for mishandling av barna sine, men ble blankt frifunnet i en dom som er intet mindre enn en fullstendig nedsabling av påstandene som ble framlagt og siden utformet i tiltalen mot ekteparet.

Paret, som har kommet til Norge henholdsvis som flyktning og på familiegjenforening i 2014 og 2015, har fem barn. Det yngste barnet er født i Norge i 2018. Det eldste barnet er 11 år gammelt. Etter at de kom til Norge, har barna deltatt i fritidsaktiviteter, ferieklubb, kulturskole, speider og ridetimer. Foreldrene, som begge er høyt utdannet, er godt integrert i kommunen og har en stor omgangskrets.

På grunnlag av en bekymringsmelding fra barnehagen, som hadde tolket utsagn fra en fireåring dithen at hun ble slått hjemme, ble det satt i verk undersøkelser og etter hvert tilrettelagt avhør og omsorgsovertakelse i form av akuttplassering av alle barna, også babyen. Foreldrene ble pågrepet samme dag, 21. januar 2019, hjemme. Mora tryglet om å få ha den fire måneder gamle babyen hos seg, men dette ble avslått til tross for at barnet ble fullammet.

Det ble ikke brukt tolk under avhørene, og forsvarere ble ikke innkalt før den 30. januar 2019. Forsvarerne hadde allerede da påberopt flere brudd på grunnleggende rettssikkerhetsgarantier nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Akuttvedtaket ble behandlet i Fylkesnemnda for barnevernssaker 29. januar, uten at verken foreldre eller advokater hadde fått innsyn i sakens dokumenter. Ikke før i mai samme år fikk de to eldste barna komme hjem. Det er i dag ingen tiltak overfor familien.

I dommen kommer tingretten med svært alvorlig kritikk av måten denne saken er håndtert på. Avhør uten bevisverdi, mangel på tolk under avhør, hemmelighold av dokumenter, press og ledende spørsmål i avhør. Begge foreldre ble blankt frifunnet.

Påstander om vold i hjemmet skal selvfølgelig tas på alvor. Barn har lovfestet rett til å beskyttes mot vold. Men i denne saken ble familien fratatt retten til en rettferdig rettergang og retten til et familieliv. Det er svært alvorlig, og bør utløse selvransakelse både hos førstelinjetjenesten i barnehage og skole, hos barnevernet og ikke minst hos påtalemyndigheten.

Vi ser heller ikke bort fra at foreldrene som har vært gjennom dette marerittet kan ha krav på erstatning for det det rettslige overgrepet
Publisert: