Lufta er for alle

AFTENBLADET MENER: Det er sannsynligvis galt å utpeke biltrafikken som syndebukk nummer én når luftkvaliteten synker. Skal virkemidlene være effektive, må de bygge på en korrekt problembeskrivelse.

Peiskos er like norsk som lutefisk, men skaper problemer for dem som har astma og andre luftveislidelser.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Vinter og vindstille er ensbetydende med dårligere luftkvalitet. Det kan virke som et paradoks når sola endelig skinner, at så mange med luftveisplager tvinges til å holde seg innendørs, men når vinden ikke blåser forurensningen bort, merkes det dessverre svært godt for de mange som har luftveisplager.

Denne uka gikk det ut advarsel om luftkvaliteteten på Nord-Jæren. Derfor ba torsdag helsesjef Frank van Bretten i Stavanger særlig gravide, barn og folk med helseproblemer om å være minst mulig utendørs. Fredag ble advarselen trukket, siden målinger av svevestøv i lufta viste lavere nivåer enn fryktet.

I Bergen, som er omgitt av fjell på to kanter, er situasjonen enda mer akutt.

Årsaken til dårlig luftkvalitet er utslipp av støv og partikler. Og når det ikke blåser, vil forurensningen bli værende i lufta vi puster inn i lengre tid.

Det er igangsatt en rekke tiltak for å bedre luftkvaliteten, blant dem er piggdekkgebyr og tiltak for å få folk til å gå, sykle og kjøre kollektivt. Kommunen har også innført en støtteordning for å få folk til å skifte ut gamle ovner og peiser med nye og mer rentbrennende modeller.

Blir utslipp fra biltrafikk i for stor grad gjort til syndebukk, bør selvsagt dette inntrykket korrigeres

Det er utvilsomt at vedfyring i kalde og vindstille perioder er en vesentlig bidragsyter til lavere luftkvalitet. Professor Harald Røstvik tok opp denne problematikken i et leserinnlegg i Aftenbladet denne uka. Røstvik mener at Aftenbladet bidrar til feilinformasjon ved å fokusere for mye på bilkjøring og utelate vedfyring.

Vi ønsker all konstruktiv kritikk av vår journalistikk velkommen, og mener at vi i de etterfølgende reportasjene har fått godt fram at problemet er sammensatt og at vedfyring er en stor bidragsyter til problemet.

Røstvik refererer til anslag om at 1700 personer årlig dør som følge av forurensning fra vedfyring. Uansett hva som er fasit – slike tall er alltid og nødvendigvis anslag – er det åpenbart at dette er et problem som må tas på alvor.

Blir utslipp fra biltrafikk i for stor grad gjort til syndebukk, bør selvsagt dette inntrykket korrigeres. Samtidig vil det også være feil å la være å forsøke å få utslippene fra biltrafikk ned. Luftkvalitet er ikke den eneste årsaken til at mindre biltrafikk er en målsetting. Dette handler også om klimautslipp, støy og sikkerhet for myke trafikanter.

Det er uansett åpenbart at denne viktige debatten er tjent med at partene ikke går i skyttergravene. Gode data er grunnlaget for gode beslutninger. Alle innbyggere skal ha rett på luft det går an å puste i, så langt det lar seg gjøre. Ett er sikkert; det er ikke så lenge til det begynner å regne og blåse på ny.

Publisert: