Bedre arbeidsliv for alle livsfaser

Velfortjent fokus på seniorenes kår i arbeidslivet er vel og bra. Men norsk arbeidsliv trenger å gjøre noe med personalpolitikken for alle aldersgrupper, mener folk som jobber med personalpolitikk.