Flatt boligmarked siste måned

Boligprisene endret seg lite for landet som helhet fra august til september. Prisene var 1 prosent lavere i september enn måneden før for alle boligtyper sett under ett, men 8 prosent høyere enn september i fjor.