Vil ikke krangle om matprisene

Prishoppet på mat skyldes reelle kostnads— økninger gjennom alle ledd. Ikke at noen skor seg ekstra, mener Roald Helgø i Helgø Mat AS. Bondeleder er ikke helt enig.