Internasjonal uten smøring

— I Norsk Hydro tror vi det er fullt mulig å utvikle forretning iregimer som opererer etter andre kriterier enn Norge uten å gå påakkord med lover og regler, sier generaldirektør Eivind Reiten.