- Trivelig å sjå dokk

Anne Kathrine Slungård hilser pressen velkommen etter å ha ledet et 10 timer langt møte i Statoils bedriftsforsamling.