Krever klare svar fra Fjell og Løddesøl

— Bedriftsforsamlingen i Statoil vil ikke be om å få framlagt noen spesielle rapporter på det ekstraordinære møtet den 24. september. Men jeg forventer at vi blir orientert på en slik måte at vi blir i stand til å ta de rette vurderinger.