Innrømmer dårlig dømmekraft

Møtet med et samlet norsk og utenlandsk mediekorps ble tøft forStatoil-sjef Olav Fjell. Om og om igjen måtte han prøve å forklarehvordan Statoil kunne inngå en avtale verdt 115 millioner kronermed et selskap registrert i et skatteparadis, hvor store summeretter alt å dømme har tilflytt sønnen til Irans tidligerepresident.