Ap sier ja til nye universitet i Norge

Utdanningsminister Trond Giske åpner for nye, norske universiteter.Det vil blant annet gjelde Høgskolen i Stavanger, Høgskolen i Bodøog Høgskolen i Agder.