Skulle ha lest litt mer

Vernepleierstudent Marie Benedikte Steinnes skulle gjerne ha lest mer, men synes hun lærer mest av å jobbe.