Kværner tjener penger igjen

Kværner-konsernet leverte i dag resultatet for 2000 med etoverskudd på 513 millioner kroner.