Balder-saken bygger på rene misforståelser

Balder-saken kunne vært unngått dersom Esso ikke hadde utestengtSmedvig fra prosjektet etter at selskapet overtok Balder-skipet,mener Smedvig-advokat.