Statkraft i partnerskap med tysk selskap i Sverige

Det tyske energiselskapet EON reagerer positivt på at norske Statkraft ikke selger sine aksjer i det svenske selskapet Sydkraft.