Rentekuttet redder USA fra resesjon?

Den amerikanske sentralbankens rentekutt kan langt på vei ha reddet USA fra en resesjon. Men kampen for å unngå økonomiske nedgangstider er ikke over ennå, advarte økonomer torsdag.