Statoilaksjen for dyr

Sammenligner man Statoil med andre investeringsalternativer, erselskapet for dyrt priset, mener analytiker Øystein Øyehaug imeglerfirmaet ABG Sundal Collier.