Stor usikkerhet i arbeidsmarkedet

De siste ledighetstallene viser bare små endringer, men utsiktene fremover er alt annet enn lyse.