Kværner vraker Røkke og satser på Yukos

Kværner satser på at russiske Yukos Oil og bankene vil reddeselskapet ut av krisen. Kjell Inge Røkke er foreløpig satt påsidelinjen.